Όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ. 


ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ..


– ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΓΚΥΡΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

– ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΜΕΡΕΣ, ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος από την ομάδα/οικογένεια σας, ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να μας γνωρίσει γραπτώς την απόφαση του αυτή.

 Η ακύρωση θα ισχύει από την ημέρα που θα λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής σας.
Ακύρωση συμμετοχής 12-01 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας της εκδρομής .
Ακύρωση συμμετοχής 12+ μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση του ποσού της προκαταβολής.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ
Όλες οι αναφερόμενες τιμές στον ειδικό ένθετο τιμοκατάλογο όπως και αυτή που αναφέρεται στο δελτίο κράτησης υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχειά κόστους  και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου . Οι τιμές αυτές  είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα , σε περίπτωση εκτάκτων αυξήσεων αεροπορικών ναύλων , ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγμάτων  μονάδων έναντι του ευρώ, ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων . Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 10 μέρες πριν από  την  έναρξη του ταξιδίου και δεν αποτελεί λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Για την πραγματοποίηση της εκδρομής που δηλώσατε συμμετοχή, απαιτείτε ελάχιστος αριθμός ατόμων ίση με 15. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι, αν συμμετοχή κριθεί ανεπαρκείς ή για άλλα ανυπέρβλητα εμπόδια. Δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 7 μέρες πριν την αναχώρηση σας, εκτός και αν προκύψουν σοβαροί λόγοι πέρα από τον έλεγχο μας(ως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 4. Στην περίπτωση που αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις. α) Δυνατότητα συμμετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση υψηλότερης τιμής η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς τον πελάτη ταξιδιώτη. β) Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που μας κατεβάλατε με εξάντληση των υποχρεώσεων του γραφείου. Για ειδικές αναχωρήσεις , εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια με κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά κρατήσεων υψηλότερα. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας τουλάχιστον 30 ημέρες μετά το πέρας της εκδρομής/ταξιδιού.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Για την διοργάνωση των εκδρομών το γραφείο λειτουργεί σαν μεσάζων και χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες ξενοδοχεία , τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει  άμεσο έλεγχο . Δεν έχει συνεπώς ούτε δυνατό ούτε  δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως :

Αλλαγές καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις έμμεσες επιπτώσεις τους . Ατυχήματα ασθένειες  ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες  ( JET LAG )  υψόμετρο , επιδημίες τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας . Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες  καταστάσεις όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες , απεργίες , διαδηλώσεις , πραξικοπήματα , πολέμους αεροπειρατείες , πυρκαγιές , σεισμούς , πλημμύρες ή καταστάσεις ανωτέρας βίας . Φθορά απώλεια ή κλοπή αποσκευών , προσωπικών αντικειμένων , χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγραφών κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος  των πελατών του . Αντιθέτως μάλιστα , το γραφείο είναι υποχρεωμένο σε περιπτώσεις ανωμαλιών και καθυστερήσεων που οδηγούν σε πρόσθετες δαπάνες όπως π.χ. φαγητά , ξενοδοχεία , μεταφορές κλπ. να απαιτήσει  από τους πελάτες του , των οποίων είναι μεσάζων να πληρώσουν επιτόπου κάθε πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορούσε να προβλεφθεί στο αρχικό πρόγραμμα . Το γεγονός ότι το γραφείο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του προθυμοποιείται να καλύψει τις επιπλέον δαπάνες λόγω πρόσκαιρης συναλλαγματικής αδυναμίας τους , δεν υπονοεί ότι φέρει έμμεσα την ευθύνη αυτών  των ανωμαλιών  και ότι δεν θα απαιτήσει νόμιμα από τους πελάτες  του τα ποσά  αυτά  , μετά την επιστροφή τους και το τέλος του ταξιδίου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια , είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος . Η έλλειψη συνεπείας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί , υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος , με συνέπεια αφ’  ενός για τον καθυστερημένο εκδρομέα την απώλεια της εκδρομής μετακίνησης η άλλης υπηρεσίας αφ’ ετέρου και στην εταιρία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για της υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν . Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραιτήτων  ταξιδιωτικών εγγράφων ( διαβατηρίων πιστοποιητικών εμβολιασμού αδειών αποδημίας κ.α ) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεων τους στις ελληνικές ή ξένες νομισματικές και τελωνειακές αρχές . Οι μετέχοντες σε ομαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής της διαμονής τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραμένει όλο το γκρουπ ακόμα και  αν προτίθενται να καταβάλουν την διαφορά τιμής . Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη τη διάρκεια του ταξιδίου για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου των χρημάτων του , των αεροπορικών εισιτηρίων του κλπ . Αν χάσετε  κάτι , θα σας συνδράμουμε για την καλύτερη και πιο άμεση λύση . Όποια έξοδα χρειαστούν θα επιβαρύνουν εσάς . Ειδικότερα στα ξενοδοχεία , είναι διεθνείς πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή , που αφήνει κανείς στο δωμάτιο . Υπάρχουν ειδικά μικρά χρηματοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Η εταιρία μας χρησιμοποιεί επιλεγμένα ξενοδοχεία με κριτήριο την ποιότητα , τη θέση του , ανάλογα με την εκδρομή και τις λογικές τιμές.

Επειδή όμως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την  κατάσταση  αυτή , ενδέχεται η ποιότητα του ξενοδοχείου να διαφέρει  από χώρα σε χώρα , έστω και αν η κατηγορία είναι ίδια . Τα τρίκλινα δωμάτια , είναι στην ουσία δίκλινα  δωμάτια με την προσθήκη κάποιου έξτρα κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο άνετα . Γι’ αυτό συνιστούμε να αποφεύγονται . Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία εκτός αν ρητά αναφέρεται , είναι σε δωμάτια στάνταρ ( standard rooms ) . Σε όλο τον κόσμο , τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση από τις 15.00 ( ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης του ταξιδιώτη ) Παράλληλα ο ίδιος ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10.00 μέχρι της 12.00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο . Σε ορισμένες περιπτώσεις  είναι δυνατόν να κρατήσει το δωμάτιο του κανείς πέρα από τις 12.00 εφ’ όσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο κατ’ αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο.

ΓΕΥΜΑΤΑ
Σε όποια ταξίδια μας περιλαμβάνονται τα γεύματα ( ημιδιατροφή ) αυτά είναι είτε  το βράδυ είτε το μεσημέρι ανάλογα το πρόγραμμα της ημέρας ώστε να μην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύμα είναι συνήθως  ‘ νταμπλ ντοτ ‘ δηλαδή , συγκεκριμένο γεύμα . Δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για τα γεύματα που δεν παίρνει κανείς . Ειδικά μενού , π.χ χορτοφάγοι πρ’ όλο που δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε καθώς δεν εξαρτάτε από εμάς ρυθμίζετε σχεδόν όλες τις φορές , μέχρι τώρα . Τα ποτά , εκτός αν ρητώς αναφέρεται , δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχών προσωπικούς λογαριασμούς ( τηλέφωνα , ποτά κλπ ) Σε ουδεμία περίπτωση το γραφείο θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος , καλής διάθεσης μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία ως προς το πρόγραμμα  και τις υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδρομέων και  η ευχάριστη διάθεση τους στη διάρκεια της εκδρομής , απεικονίζει τον υψηλό βαθμό ποιότητας και πολιτισμού των Ελλήνων εκδρομέων και εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη της κάθε εκδρομής . Η εταιρία μας έχει φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδίου . Είναι όμως πιθανόν κάποια στοιχεία τα οποία έχει δώσει να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών ( ωράρια μουσείων , τραπεζών κλπ ) Οι αρχηγοί – συνοδοί και οι αντιπρόσωποι μας θα ενημερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής . Γενικά , σε όλα τα ταξίδια , οι συνοδοί- αρχηγοί προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο εκδρομές οι οποίες δεν αναφέρονται στα προγράμματα . Το κόστος  αυτών των εκδρομών καθορίζεται από τον αρχηγό ( αναλόγως των συμμετοχών ) και καταβάλλεται επί τόπου σε  συνάλλαγμα . Το γραφείο δεν ευθύνεται για τις οποιεσδήποτε αγορές και προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου , έστω και αν συνοδεύει  ο αρχηγός της εταιρίας μας.

adminΌροι συμμετοχής